Miklabraut/Kringlumýrarbraut

Síðan í sumar hef ég stýrt samráðshópi um lausn á gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Eins og allir sem fylgjast með vita, hafa þessi gatnamót verið pólitískt deilumál í aldarfjórðung. Þau voru lengi á aðalskipulagi, en voru tekin útaf því árið 1994 þegar R-listinn komst til valda og vildi breyta áherslum. Þær áherslur breyttust svo aftur innan R-listans og gatnamótin duttu óvænt inn á aðalskipulag á nýjan leik um aldamótin. Þau eru þar ennþá, en undir lokin á R-lista samstarfinu var orðið ljóst að gatnamótin voru aftur dottin úr tísku á þeim bæ. Þegar Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur komust til valda eftir síðustu borgarstjórnarkosningar, fengu gatnamótin aftur byr í seglin. Skömmu síðar var kynnt hugmynd að slíkum gatnamótum, sem voru þriggja hæða og ansi frek í umhverfinu. Íbúar í nágrenninu voru óánægðir og margir stjórnmálamenn líka.

Þess vegna var skipaður samráðshópur borgarstjórnar og íbúa svæðisins. Skipulagsráð og umhverfis- og samgönguráð skipuðu fulltrúa meirihluta og minnihluta í hópinn og íbúasamtök og hverfaráð gerðu slíkt hið sama. Ég var valinn til að stýra þessu starfi. Mitt fyrsta verk var að lýsa því yfir á stórum íbúafundi í sumarbyrjun að ég teldi að við gætum náð sátt um þetta mál, sem bæði íbúar og allir stjórnmálaflokkar yrðu sáttir við. Í sem skemstu máli tókst það. Allir stjórnmálaflokkar greiddu atkvæði með niðurstöðu samráðshópsins (sem lýst er hér að neðan) og íbúasamtök Hlíða og hverfaráðin á svæðinu. Íbúasamtök Háaleitis hafa að vísu þá sérstöðu að þau vilja stokkinn austur fyrir Grensásveg, en það var ekki á verksviði þessa hóps að taka ákvörðun um það.

Ég tel að þetta séu mjög merkileg tímamót í borgarpólitíkinni. Nú þurfum við að klára alla okkar undirbúningsvinnu, þannig að ekki standi á okkur þegar ríkið verður tilbúið með peninga í þessa framkvæmd. Eins og staðan er núna veit enginn hvenær það verður.

Hér að neðan er grein um málið sem birtist í Fréttablaðinu:

Nútímaleg lausn á mislægum gatnamótum

Mikil tíðindi felast í niðurstöðu samráðshóps um gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Sú sátt sem náðist um niðurstöðuna bindur enda á áratuga langar deilur um gatnamótin. Margar útfærslur hafa verið kynntar fyrir borgarbúum og mislæg gatnamót á þessum stað hafa rokkað inn og út af aðalskipulagi, eftir því hvaða flokkar hafa verið við völd. Það er því mjög ánægjulegt að sameiginleg niðurstaða skuli nást um nýjar lausnir og vekur vonir um að af þessari framkvæmd geti orðið innan fárra ára.

Lausnin

Í niðurstöðu samráðshópsins er megináherslan lögð á stokk á Miklubraut. Stokkurinn nær frá Rauðarárstíg/Snorrabraut í vestri og austur fyrir Kringlumýrarbraut. Þannig verða gatnamót Miklubrautar við Lönguhlíð og Kringlumýrarbraut mislæg, en þau síðarnefndu verða þó ekki það mikla mannvirki sem fyrri tillögur gerðu ráð fyrir. Í stað upphækkaðra gatnamóta með hringtorgi, verður Kringlumýrarbraut í sömu hæð og hún er nú. Þeir ökumenn sem koma úr austri og eiga ekki erindi í Hlíðarnar munu hinsvegar aka ofan í stokkinn áður en þeir koma að Kringlumýrarbraut og aka út úr stokknum milli Rauðarárstígs og Snorrabrautar. Talningar sýna að allt að 70% umferðarinnar muni fara þessa leið. Í niðurstöðu samráðshópsins er ekki gert ráð fyrir stokki á Kringlumýrarbraut sem lækkar kostnað við framkvæmdina um rúma 6 milljarða. Ef þörf verður talin á slíkum göngum í framtíðinni, fara þau ágætlega saman við þá lausn sem nú er kynnt. Einnig er möguleiki á að lengja stokkinn austur fyrir Grensásveg, eins og íbúasamtök Háaleitis vilja. Það verkefni var þó utan verksviðs samráðshópsins.

Lífsgæði borgarbúa

Miklabrautin hefur verulega slæm áhrif á lífsgæði fjölda borgarbúa. Mikil svifryksmengun plagar íbúa nærliggjandi hverfa, öryggi barna og fullorðinna er ógnað, sífellt meiri hávaði frá götunni truflar fólk og dregur úr virði eigna þeirra. Í lausn samráðshópsins er tekið á öllum þessum vandamálum. Í stað beljandi umferðarfljóts verður hæg hverfisumferð á yfirborði, ein akrein í hvora átt. Svifryk og hávaði minnkar verulega og öryggi eykst. Sérstaklega er tekið fram að á yfirborði skuli hugað vel að þörfum gangandi og hjólandi vegfarenda og það er von mín að góðir reiðhjólastígar í báðar áttir verði loks að veruleika á þessu svæði. Auk þess skapast rými til að stækka græn svæði eða þétta byggð þegar umfang umferðarinnar minnkar.

Framkvæmdir

Niðurstaða samráðshópsins fer nú í formlegt ferli í borgarkerfinu þar sem ég á von á samstöðu um málið. Að því búnu tekur við hönnun og umhverfismat sem tekur 1-2 ár. Ástand efnahagsmála er með þeim hætti að erfitt er að svara því hvenær ríkið getur hafið framkvæmdir, en Reykjavíkurborg ætlar að tryggja að ekki standi á henni þegar hægt verður að ráðast þessa mikilvægu framkvæmd. Ástæða er til að þakka öllum sem komu að samráðinu fyrir gott starf í þágu borgarbúa.

Höfundur er formaður samráðshóps um framkvæmdir við Miklubraut og Krinlumýrarbraut.